Dưới đây là 4 Mẫu mô hình nhà kính phổ biến thường được sử dụng nhiều hiện nay đạt hiệu quả cao và phù hợp với từng nhóm loại cây trồng để cây phát triển tốt. Hãy cùng tham khảo và lựa chọn một mô hình nhà kính phù hợp với loại cây trồng của bạn.

banner Màng nhà kính politiv israel

Cấu trúc nhà kính của nhiều loại khác nhau được sử dụng cho cây trồng sản xuất. Mặc dù có những lợi thế trong mỗi loại cho một cây trồng nông nghiệp nhưng cũng không phải là duy nhất, mỗi mô hình sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Các loại nhà kính khác nhau được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Các loại nhà kính khác nhau dựa trên hình dạng, tiện ích, vật liệu màng nhà kính và cấu trúc được đưa ra như sau:

Mục lục

1. Loại nhà kính dựa trên hình dạng:

Với mục đích phân loại, tính duy nhất của mặt cắt ngang của các nhà kính có thể được coi là một yếu tố. Thường được theo dõi các loại nhà kính dựa trên hình dạng là:

 • Dựa vào kiểu nhà kính.
 • Nhà kính kiểu nhịp chẵn.
 • Nhà kính kiểu nhịp không đều.
 • Kiểu rãnh thông gió
 • Kiểu răng cưa.
 • Nhà kính tứ thiết.
 • Nhà kính nối đất.

Loại mô hình này có thể sử dụng màng nhà kính ginegar chất lượng cao hoặc cuộn màng nhà kính politiv để đặt thời gian sử dụng lâu dài.

4 Mẫu mô hình nhà kính phổ biến thường được sử dụng

2. Loại nhà kính dựa trên Tiện ích

Việc phân loại có thể được thực hiện tùy thuộc vào các chức năng hoặc tiện ích. Trong số các tiện ích khác nhau, làm mát và sưởi ấm nhân tạo đắt hơn và công phu. Do đó, dựa trên điều này, chúng được phân loại thành hai loại.

 • Nhà kính để sưởi ấm chủ động.
 • Nhà kính để làm mát tích cực.

3. Loại nhà kính dựa trên kiến trúc xây dựng

Loại công trình này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi khu vực lắp đặt để lựa chọn kết cấu vật liệu, mặc dù vật liệu bao phủ cũng ảnh hưởng đến mô hình. Đối với khu vực thời tiết thông thường sẽ được thiết kế kiến trúc thưa hơn và ngược lại. Vì vậy, dựa trên việc xây dựng, nhà kính có thể được được phân loại như

 • Kết cấu sử dụng khung gỗ.
 • Kết cấu sử dụng khung ống.
 • Kết cấu sử dụng khung giàn.

Ứng dụng của màng nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

4. Loại nhà kính dựa trên vật liệu che phủ

Vật liệu che phủ là thành phần quan trọng của nhà kính kết cấu. Chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ứng nhà kính, bên trong cấu trúc và chúng làm thay đổi nhiệt độ không khí bên trong. Các loại khung và phương pháp sửa chữa cũng thay đổi theo vật liệu bao phủ. Do đó dựa trên loại vật liệu che phủ mà chúng có thể được phân loại là:

Các yêu cầu về cấu trúc và chi phí trên một đơn vị diện tích nhật định cho các chi tiết mô hình nhà kính trồng rau bên dưới với các sơ đồ để cho phép một nhà đầu tư xây dựng một nhà kính nông nghiệp chi phí hợp lý theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, thời tiết địa phương các điều kiện và sự cần thiết của từng loại cây trồng đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn của mô hình.